Úvodní stránka » Kultura » Hody 2010

Židlochovické hody se letos vydařily – 10.-12. září 2010

K nejvýznamnějším kulturním akcím v Židlochovicích patří bezesporu tradiční hody. Již několik týdnů předem sledovali poněkud s obavami pořadatelé ze Sokola Židlochovice počasí, které má na zdárný průběh této akce patrně ten největší vliv. Snad zázrakem se udělalo pěkné slunečné počasí, které vydrželo po celou dobu hodů.

V pátek odpoledne započaly přípravy úpravou náměstí (podium, zábrany, stoly, lavice). Oficiální program byl zahájen stavbou máje, kterou stárci letos přivezli z Výhonu. Samozřejmě měli tuto stavbu řádně povolenou stavebním úřadem. Páteční večerní zábava byla věnována především mladší generaci, které hrála skupina Trajekt rock.

V sobotním dopoledni procházeli stárci město a zvali občany na hodové zábavy. K tomu jim pak odpoledne vyhrávala dechová hudba Lácaranka, s kterou společně pozvali starostu města, faráře a pana Švaříčka, každoročně nejvýznamnějšího sponzora hodů. K tanci i poslechu při sobotní večerní zábavě hrála nadějná židlochovická skupina Vebra band a Lácaranka z Kobylí.

Nedělní program započal hodovou mší svatou v židlochovickém kostele. Odpoledne následoval průvod stárků městem a jejich přijetí starostou města. K příjemnému nedělnímu hodovému odpoledni hrála opět Lácaranka a stárci zatančili pod májou Českou besedu.

Letošní hody však byly přesto ještě něčím výjimečné. V rámci regionálního operačního programu EU nás navštívila folklórní skupina Gbelan z partnerského slovenského města Gbely, která předvedla půlhodinové vystoupení s názvem Na hodech vo Gbelách. Všichni krojovaní (z Židlochovic i ze Gbel) si pak společně zazpívali a zatančili. Jen velice těžko se pak v podvečer loučili. Již nyní se naši stárci těší na vystoupení ve Gbelách, kde na tamních hodech 25.9.2010 zatančí Českou besedu. 

Závěrem děkujeme všem sponzorům, kteří finančně přispěli na zapůjčení krojů, a panu Františku Švaříčkovi, který sponzorsky zajišťoval úklid náměstí po páteční a sobotní zábavě. Díky patří i všem stárkům a pořadatelům, díky nimž se dá říct, že letošní hody byly již „tradičně“ vydařené.

O. Kahoun

Více fotografií - Viz fotogalerie Hody 2010


Sokolovna

3.12.2017
Akce a pronájmy v sokolovně

 Přehled akcí a volných termínů v budově sokolovny.....

13.9.2017
Rozvrh hodin

Rozvrh hodin (náhled)Uveřejňujeme nový cvičební rozvrh hodin v sokolovně. Chcete vědět, jak jsou využívány prostory sokolovny k pravidelnému sportování?

10.5.2017
Členské příspěvky
6.4.2015
Kontakty na vedoucí složek

 Chcete-li kontaktovat jednotlivé cvičitele nebe vedoucí např. z důvodu informací o možnostech přihlášení dětí na sportovní a jiné aktivity, využijte tyto kontakty.

5.3.2013
Ceník pronájmu

Chcete si pronajmout některé prostory sokolovny na krátkodobou akci? (prodej, kulturní vystoupení apod.) - více...

archív

Kontakt

T.J. Sokol Židlochovice
Tyršova 161
66701 Židlochovice
IČ: 48480738
Starosta:
Ing. Oldřich Kahoun
Tel.: 776 086 817
Mail: kahoun@sokol-zidlochovice.cz
Správa budovy a pronájmy
Ing. Josef Kratochvíl
Tel.: 603722130
Mail.: sprava@sokol-zidlochovice.cz
Předávání prostor nájemcům
p. Podhrázská
Tel.: 734736090
Mail.: