Úvodní stránka » Kultura » Hody 2012

Na letošní židlochovické hody jen tak nezapomeneme

Jako každým rokem se uskutečnily na židlochovickém náměstí tradiční hody, tentokráte od 14. do 16. září 2012. Pořadatelství se ujal již po čtrnácté v řadě T. J. Sokol Židlochovice ve spolupráci s Městem Židlochovice.

Po přípravě náměstí se mohlo v pátečním odpoledni přikročit ke stavění máje, kterému předcházelo předání hodového práva stárkům. Vrchním stavitelem máje se nově stal (zřejmě nejčastější židlochovický stárek) Ruda Děkan. Žezlo vrchního stavěče převzal po panu Kalužíkovi, který byl ale i tentokrát nablízku, aby mohl při této premiéře pomoci cennými radami (tímto bychom chtěli panu Kalužíkovi poděkovat, že po dlouhá léta tuto činnost vykonával). Večerní zábavu pak měla ve své režii skupina Team Rock.

V sobotním dopoledni stárci zvali místní občany na hodové zábavy. Kromě dobrého vína rozdávali i koláče sponzorsky dodané Karlovou pekárnou. Situaci měli komplikovanější, jelikož jich letos nebylo tolik jako v předchozích létech (8 párů). Odpoledne (již za doprovodu dechové hudby Lácaranky) přišli na hodové zábavy pozvat i pana starostu Vlastimila Helmu a i tradičně nejvýznamnějšího sponzora hodů pana Františka Švaříčka, který každoročně sponzorsky zajišťuje úklid náměstí po páteční i sobotní zábavě (tímto jménem pořadatelů chceme panu Švaříčkovi poděkovat). Při večerní zábavě vystoupila místní oblíbená skupina Vebra Band a Lácaranka.

Neděle začala hodovou mší svatou v kostele. Odpoledne stárci tradičně položili kytici k pomníku TGM a vydali se hodovým průvodem od zámku přes náměstí až ke staré (ale nově opravené) radnici. Zde je přivítal pan starosta, pan tajemník i městský policajt, který je přezkoušel z dodržování hodových artikulí. Během odpolední zábavy stárci zatančili i Českou besedu. Po celé odpoledne jim k tomu vyhrávala Lácaranka.

Velké díky patří všem stárkům, všem sponzorům, kteří přispěli na zapůjčení krojů a všem pořadatelům za přípravu celé akce.

Letošní hody však byly něčím zvláštní. Pomineme-li některé výtržnosti (spálení hodového transparentu na mostě či nevhodné až agresivní chování některých návštěvníků), tak ten letošní rok nám utkví v paměti celorepublikovým zavedením částečné prohibice (zákaz prodeje alkoholu od 20% byl vyhlášen hodinu před začátkem páteční zábavy), které mělo významný vliv na ekonomický výsledek celé akce.

Nicméně i díky příznivému počasí je nutno konstatovat, že celý hodový víkend se vydařil.

Za Sokol Židlochovice Oldřich Kahoun

 


Sokolovna

3.12.2017
Akce a pronájmy v sokolovně

 Přehled akcí a volných termínů v budově sokolovny.....

13.9.2017
Rozvrh hodin

Rozvrh hodin (náhled)Uveřejňujeme nový cvičební rozvrh hodin v sokolovně. Chcete vědět, jak jsou využívány prostory sokolovny k pravidelnému sportování?

10.5.2017
Členské příspěvky
6.4.2015
Kontakty na vedoucí složek

 Chcete-li kontaktovat jednotlivé cvičitele nebe vedoucí např. z důvodu informací o možnostech přihlášení dětí na sportovní a jiné aktivity, využijte tyto kontakty.

5.3.2013
Ceník pronájmu

Chcete si pronajmout některé prostory sokolovny na krátkodobou akci? (prodej, kulturní vystoupení apod.) - více...

archív

Kontakt

T.J. Sokol Židlochovice
Tyršova 161
66701 Židlochovice
IČ: 48480738
Starosta:
Ing. Oldřich Kahoun
Tel.: 776 086 817
Mail: kahoun@sokol-zidlochovice.cz
Správa budovy a pronájmy
Ing. Josef Kratochvíl
Tel.: 603722130
Mail.: sprava@sokol-zidlochovice.cz
Předávání prostor nájemcům
p. Podhrázská
Tel.: 734736090
Mail.: