Úvodní stránka » Výbor » Informace o valné hromadě 2009

Valná hromada

Ve čtvrtek 9. dubna 2009 se v kulturním sále uskutečnila valná hromada T.J. Sokola Židlochovice. Hned na úvod vystoupili rodiče s dětmi s ukázkami svého cvičení, které zaujali všechny přítomné.   

Hlavní náplní výroční schůze bylo především seznámit členskou základnu s tím, co se za poslední rok v jednotě dělo. Jednotliví členové výboru přednesli svoje zprávy, které byly ve většině případů obohaceny i o multimediální prezentace.

Velké publicitě bylo věnováno nejvýznamnější investiční akci loňského roku, kterou byla rekonstrukce šaten a dalších prostor, které tvoří příslušenství k tělocvičnému sálu. Odsouhlaseno bylo i darování pozemku ve vlastnictví jednoty ležícímu pod křižovatkou ulic Tyršova a Kpt. Rubena do vlastnictví Města Židlochovice.

Letošní valné hromady se zúčastnilo celkem 80 dospělých členů jednoty. Věříme, že tato účast vydrží i v příštím roce, kdy bude valná hromada volební.


Sokolovna

3.12.2017
Akce a pronájmy v sokolovně

 Přehled akcí a volných termínů v budově sokolovny.....

13.9.2017
Rozvrh hodin

Rozvrh hodin (náhled)Uveřejňujeme nový cvičební rozvrh hodin v sokolovně. Chcete vědět, jak jsou využívány prostory sokolovny k pravidelnému sportování?

10.5.2017
Členské příspěvky
6.4.2015
Kontakty na vedoucí složek

 Chcete-li kontaktovat jednotlivé cvičitele nebe vedoucí např. z důvodu informací o možnostech přihlášení dětí na sportovní a jiné aktivity, využijte tyto kontakty.

5.3.2013
Ceník pronájmu

Chcete si pronajmout některé prostory sokolovny na krátkodobou akci? (prodej, kulturní vystoupení apod.) - více...

archív

Kontakt

T.J. Sokol Židlochovice
Tyršova 161
66701 Židlochovice
IČ: 48480738
Starosta:
Ing. Oldřich Kahoun
Tel.: 776 086 817
Mail: kahoun@sokol-zidlochovice.cz
Správa budovy a pronájmy
Ing. Josef Kratochvíl
Tel.: 603722130
Mail.: sprava@sokol-zidlochovice.cz
Předávání prostor nájemcům
p. Podhrázská
Tel.: 734736090
Mail.: