WG 2011 (normální)14. světová gymnaestráda - Lausanne 2011

Dopis cvičencům skladby Křížem - krážem pro 14. Světovou gymnaestrádu 2011

V Brně 8.4.2010

Vážené sestry a bratři,

při nejrůznějších příležitostech jste vyjádřili svůj zájem cvičit ve skladbě „Křížem – krážem filmovým plátnem“ upravené jako podiovka na 14. Světové gymnaestrádě v Lausane ve Švýcarsku v termínu 10.-16. července 2011.

Světová gymnaestráda (WG) je nejvýznamnější akcí komise Gymnastika pro všechny Světové gymnastické federace (Gymnastics for All FIG) a vytváří příležitost pro mezinárodní nesoutěžní předvedení pohybových skladeb a porovnání národních pojetí jejich vývoje. Všichni cvičenci skladby ČOS Křížem – krážem se stávají členy reprezentační výpravy České republiky, prezentují české pojetí sportu pro všechny, jsou podporováni vysílající organizací i MŠMT ČR prostřednictvím grantového finančního příspěvku.

Přihlášením se k účasti na Světové gymnaestrádě cvičenci přijímají a respektují dané podmínky společné přípravy a vystoupení, berou na sebe spoluodpovědnost za co nejlepší vystoupení. Choreografie skladby bude přizpůsobena přesnému počtu všech Vás závazně přihlášených. Dle předpokladů bude ve skladbě cvičit 40-50 cvičenců.

Podmínky:

1.  Vyplněnou závaznou přihlášku účasti na WG 2011 (v příloze) poslat buď poštou na Odbor všestrannosti ČOS, Tyršův dům, Újezd 450, 118 01  Praha 1 nebo mailem na psvoboda@sokol.eu v kopii na tomas@dmf.cz  do 31. 5. 2010 spolu s kopií potvrzení o zaplacení zálohy (viz bod 2)

2.  Zaplacení nevratné zálohy 2.000,- Kč do 31. 5. 2010  na účet ČOS č. 27–7699580257/0100
VS 1302012, do zprávy pro příjemce nutno čitelně napsat jméno účastníka WG (poštovní složenkou nebo bankovním převodem), abychom mohli platbu snadno najít.

3.  Zaplacení doplatku do 31.3. 2011 (výše se bude odvíjet od grantu MŠMT, který byl podán
ČGF a příspěvku ČOS jehož výše bude schválena v rámci rozpočtu ČOS pro rok 2011)

4.  Respektování povinností člena reprezentační výpravy České republiky (společná doprava, společné ubytování, společné oblečení a pod.)

5.  Účast na vypsaných secvičných a závěrečné generálce.

Finanční náročnost:

v     Účastnický poplatek                                       300 CHF/osoba (aktuální kurz cca 18,30)

v     Ubytování                                                       208 CHF/os.

v     Stravování                                                      119 CHF/os.

v     Doprava Praha – Lausanne a zpět                   cca 2.500,- Kč/os. (autobusem)

v     Společné oblečení výpravy ČR                        cca 2.000,- Kč/os.

v     Náklady na nácvičné v ČR si hradí cvičenci (doprava, strava, ubytování)

Případné doplňující finanční zdroje:

-       budou upřesněny, pokud se podaří získat příspěvek MŠMT

-       skupiny nebo jednotlivci si mohou sehnat svoje sponzory (vzor sponzorské smlouvy bude na vyžádání k dispozici na OV ČOS)

 

Těšíme se spolupráci s Vámi.

Nazdar!

 

Za autory, konzultanty a vedení skladby:                                                         Za OV ČOS:

 

Hana Bučková, Jiří Pracný,                                                                            Miroslav Vrána

Dagmar Kratochvílová, Tomáš Krartochvíl (tel.: 606663212)              Petr Svoboda

WG 2011 (normální)Oficiální stránky 14. světové gymnaestrády najdete na: http://www.wg-2011.com