Úvodní stránka » Kultura » Divadelní odbor

Divadelní odbor

Fotografie, videa a bližší informace o tomto spolku najdete na http://veol.blog.cz/

Vážení divadelní přátelé,

divadelní odbor Sokola Židlochovice patří neoddiskutovatelně ke kulturnímu životu našeho města. Díky své cílevědomé práci byl Českou obcí sokolskou pozván k účasti na VII. Národní přehlídku sokolských divadelních souborů, která se konala v Boskovicích. Představení našeho souboru bylo v pátek 1.4.2011, a bylo zahajovací inscenací přehlídky.

Na národní přehlídku jsme jeli s veselohrou Františka Ferdinanda Šamberka Jedenácté přikázání, v úpravě Richarda Mihuly, kterou jste mohli vidět na našem jevišti v listopadu 2010 a v reprízách 23. a 24.3.2011. Přezkoušení a přípravy na přehlídku zabraly dva měsíce intenzivní práce všech zúčastněných. Každý se zaměřil především na další zdokonalení a osvojení role a plné zvládnutí typologie postav.

Z vlastního vystoupení byla cítit uvolněnost herců, jejich pohoda, hravost, humor a smysl pro situační komiku. Počáteční nervozita a tréma byly potlačeny přípravou scény, ozvučení a osvětlení. Celý soubor podal dobrý kolektivní výkon, za který získal uznání přítomných.

Po představení se soubor sešel s představiteli pořadatele, tj. zástupci  České obce sokolské (ČOS) na neformální besedě, kde převzali z rukou vzdělavatele ČOS, bratra Doc. RNDr. Zdeňka Mičky, CSc., Pamětní list.  Pánové Karel Semerád- režisér Divadla Zlín,a Bohumil Gondík- 1. náměstek vzdělavatele ČOS zhodnotili představení a upozornili na některé nedostatky. Šlo především o některé opožděné nástupy a s tím související dodržování temporytmu inscenace. Na druhé straně vyzdvihli celkový dojem z inscenace a její zpracování.

Z hereckých výkonů byli oceněni zejména Milan Košar st. za roli Králíčka a kultivovanou jevištní řeč a Tonda Houdek za výkon v roli Pecky, který svou lidovostí zvládal úskalí všech situací, které před něho jeho až chorobná ctižádost v roli stavěla. Z hudebního hlediska byl oceněn song Střely v podání Milana Sklenského. Ocenění jmenovaných nijak nesnižuje práci ostatních účinkujících. Musíme ocenit disciplinovanost, sebekázeň a dodržování režijního záměru všemi účinkujícími, což přispělo k celkové úrovni představení.

V závěru besedy poděkovala sestra Doc. PhDr. Květoslava Volková, jednatelka vzdělavatelského odboru ČOS za práci a aktivitu celého souboru a vyzvala nás k prohloubení spolupráce při současné nabídce pomoci ze strany ČOS.

Převážná část souboru absolvovala zbývající část přehlídky, tentokrát v rolích diváků, ale hlavně kolegů. Měli jsme možnost setkávání a výměny zkušeností s ostatními soubory. Bylo to zajímavé pozorování práce jiných amatérů, bylo pro všechny inspirativní a motivující. Velmi zajímavé bylo uvedení Prodané nevěsty, kterou společně nacvičily soubory z Pyšel, Slatiňan, Lázní Toušeň a Prahy-Královských vinohrad, pod záštitou Vzdělavatelského odboru ČOS.  Na tomto představení bylo vidět, že i amatérské divadlo, pokud má odpovídající zázemí a možnosti, může vytvořit inscenaci na profesionální úrovni.

Z našeho pohledu jsme zaznamenali pouze jeden, ale o to výraznější nedostatek, a to malou návštěvnost způsobenou nedostatečnou propagací jednotlivých představení. Tento problém se netýkal pouze našeho souboru, ale obecně celé přehlídky.

Lubomír Spáčil


Sokolovna

13.9.2017
Rozvrh hodin

Rozvrh hodin (náhled)Uveřejňujeme nový cvičební rozvrh hodin v sokolovně. Chcete vědět, jak jsou využívány prostory sokolovny k pravidelnému sportování?

11.7.2017
Akce a pronájmy v sokolovně

 Přehled akcí a volných termínů v budově sokolovny.....

10.5.2017
Členské příspěvky
6.4.2015
Kontakty na vedoucí složek

 Chcete-li kontaktovat jednotlivé cvičitele nebe vedoucí např. z důvodu informací o možnostech přihlášení dětí na sportovní a jiné aktivity, využijte tyto kontakty.

5.3.2013
Ceník pronájmu

Chcete si pronajmout některé prostory sokolovny na krátkodobou akci? (prodej, kulturní vystoupení apod.) - více...

archív

Kontakt

T.J. Sokol Židlochovice
Tyršova 161
66701 Židlochovice
IČ: 48480738
Starosta:
Ing. Oldřich Kahoun
Tel.: 776 086 817
Mail: kahoun@sokol-zidlochovice.cz
Správa budovy a pronájmy
Kateřina Golová
Tel.: 603472025
Mail.: sprava@sokol-zidlochovice.cz
Předávání prostor nájemcům
Zdeněk Schaffer
Tel.: 606720539
Mail.:zdschaff@seznam.cz