Členské poplatky a přihláška:

Elektronickou přihlášku vyplňte zde: https://www.ecz-sokol.cz/clen/prihlaska/48480738

Při vyplňování nové přihlášky vyberte v nabídce Sport/ oddíl/ soubor vždy ten, který začíná 2024 (např: 2024 badminton - žáci).
Poplatky na rok 2024 prosím uhraďte do 31. ledna 2024 na účet: 1359998369/0800, jako variabilní symbol použijte rodné číslo člena a do poznámky uveďte jeho jméno a příjmení a název oddílu (např. Jan Novák, 140216/3895, basketbal žáci), usnadní nám to správné připisování plateb. 
Sokol výše příspěvků rok 2024.jpg
Doplňující informace k poplatkům:
- v případě členství ve více oddílech je hrazen vždy 1x členský příspěvek a oddílový příspěvek každého z oddílů, které daný člen navštěvuje. Výjimku tvoří pouze kombinace s oddílem hromadného cvičení žen/mužů - v tomto případě se hradí pouze jeden oddílový příspěvek (ten vyšší)
- příspěvky se při ukončení členství nevrací, pouze v mimořádných případech (zdravotní důvody)
- noví členové, kteří se stali členy v průběhu roku mají max. 1 měsíc na bezplatné vyzkoušení, následně uhradí dle výše uvedené tabulky do 7 dnů od uplynutí zkušební lhůty 1 měsíce