Kontakt na členy výboru

Výbor T.J. Sokola Židlochovice pracuje od března 2019 v tomto složení:

Starosta T.J.:

Oldřich Kahoun

kahoun@sokol-zidlochovice.cz, 776086817

Místostarosta T.J.:

Karel Král

zastupuje oddíl badmintonu

kral@sokol-zidlochovice.cz

Jednatelka T.J.:

Dagmar Kratochvílová

dkratochvilova@sokol-zidlochovice.cz

Náčelnice T.J.:

Jana Rylichová

zastupuje ženské a mužské složky všestrannosti

rylichova@sokol-zidlochovice.cz

Hospodář T.J.:

Josef Kratochvíl

zastupuje úsek správy budovy

kratochvil@sokol-zidlochovice.cz, 603722130

Vzdělavatelka T.J.:

Eva Kadlecová

zastupuje kulturní, společenské a vzdělavatelské činnosti

kadlecova@sokol-zidlochovice.cz

Milan Sklenský

zastupuje divadelní odbor

sklensky@sokol-zidlochovice.cz

Vladimír Hanek

zastupuje oddíl basketbalu

Vladimir.Hanek@gmail.com

Gabriela Kotrcová

kotrcova@sokol-zidlochovice.cz