Proběhla další beseda, kterou provázel pan Mgr. Karel Vavřík

   V neděli 27. října, v předvečer státního svátku, se v prostorách sokolovny uskutečnila tematická beseda k výročí 95. let od vzniku Československé republiky. Průvodcem večera byl pan Mgr. Karel Vavřík, který poutavě prezentoval nejen základní informace, které bychom měli všichni dobře znát o vzniku ČSR, ale i zajímavosti přímo z dění v době první republiky v Židlochovicích. Mgr. Vavřík posluchače provedl od vzniku republiky, až po II. světovou válku a jeho výklad doplněný celou řadou zajímavých fotografií byl jistě přínosem pro všechny posluchače. Tímto bych chtěl panu Vavříkovi za tuto besedu poděkovat a už se těším na další spolupráci a další besedu, která by měla proběhnout začátkem příštího roku.

                                                                                        Za T.J. Sokol Židlochovice Jakub Kratochvíl