V současné době Česká obec sokolská, v rámci výpravy České republiky, připravuje svoji účast na 15. světové gymnaestrádě (WG) 2015, která se bude konat 12.–18. července 2015 Helsinkách.

Česká obec sokolská se od roku 1991 světových gymnaestrád, které se konají každé čtyři roky, zúčastňuje pravidelně. Jsou to vlastně nesoutěžní „olympiády sportu pro všechny“, kde každá výprava cvičenců z různých zemí předvádí svoje vystoupení na pódiích nebo na stadionech. V Helsinkách se chceme prezentovat společnou hromadnou koedukovanou skladbu ČOS pro ženy a muže a sálovou skladbou.

Ve výběrovém řízení byla jako hromadná skladba vybrána zhruba osmiminutová skladba autorek Heleny Peerové a Anny Jurčíčkové s pracovním názvem „Společně v pohybu“ na hudbu skupiny Queen  pro všechny věkové kategorie, muže a ženy.

Jako sálová skladba byla vybrána koedukovaná skladba „Zimní sen“ autorů Jiřího Pracného, Hany Bučkové, Tomáše Kratochvíla a Dagmar Kratochvílové.
Podrobnosti o přípravě ČOS na gymnaestrádu v Helsinkách a o podmínkách účasti naleznou zájemci v dopise rozeslaném náčelnictvem ČOS na župy již v září a který 
je možné si stáhnout na stránkách ČOS.

 

www.sokol.eu