Cvičení dětí v Sokole

Jana Rylichová, náčelnice

V naší jednotě probíhá každoročně cvičení dětí od září do června. V rámci všestrannosti chodí cvičit dvě skupiny dětí - předškoláci a mladší školáci, v rámci oddílů navštěvují badminton a basketbal. Relativně nově mají děti možnost zahrát si stolní tenis.

 Ve všestrannosti učíme děti základy sportovní gymnastiky, atletiky, míčových her, netradičních her a sportů. Vše probíhá zábavnou formou. Hodina obvykle začíná nějakou honičkou nebo krátkou hrou na rozběhání, následuje rozcvička. V další části se věnujeme cvičení na nářadí nebo s náčiním, aby se děti seznámily se vším, co naše sokolovna nabízí. Mezi nejoblíbenější patří zdolávání opičí dráhy. Některé hodiny jsou tematicky zaměřené – nyní na podzim to byl lampionový průvod předškoláků s povídáním o Martinovi nebo cvičení školáků ve strašidelném duchu, kdy si zahráli honičku upírů a hru s baterkami ve zhasnuté sokolovně.

Cílem všestrannosti je podpořit zdravý vývoj dětí, vytvořit a upevnit vztah k pohybu a naučit je základní dovednosti, které později využijí ve sportovních oddílech při zaměření na konkrétní sportovní činnost.

Ve cvičení mladších školáků rádi přivítáme nové členy i během probíhajícího školního roku.

Termíny cvičení - předškoláci středa 17-18, školáci čtvrtek 17-18. Oddíly případně viz rozvrh na našich stránkách - https://www.sokol-zidlochovice.cz/inpage/rozvrh-hodin/