Pravidelné cvičení dětí

Od začátku roku 2013 probíhá každou sobotu od 9.30 do 11 hodin v tělocvičném sálu sokolovny v Židlochovicích pravidelné cvičení dětí ve věku 4-8 let. V rámci hodiny se věnujeme nácviku jednoduché cvičební skladby Kuřata, se kterou se vypraví většina z nás v květnu do Roudnice nad Labem na Slet pod Řípem.

Zbývá ale i čas na další cvičení. Děti seznamujeme a cvičíme s různými náčiními – lavičky, švédská bedna, žebřík, kruhy, tyč, žíněnky. Oživením jsou i některé hry, které jsou mezi dětmi velmi oblíbené. Rádi mezi sebe přijmeme i další kamarády.

Přijít můžete dojít přímo do hodiny, doporučujeme však případnou účast nahlásit na email kahoun@sokol-zidlochovice.cz nebo na telefonu 776086817 (z ohledem na některé akce – ples, výstava vín – některé cvičení odpadne, tak ať nechodíte nadarmo). Na setkání se těší cvičitel Olda Kahoun.