Děti ve věku od tří do šesti let se začaly scházet k pravidelnému cvičení v tělocvičně v září 2013. Zpočátku přicházelo kolem patnácti dětí, do prosince se počet malých cvičenců rozrostl na 27. Několik prvních lekcí zůstávali v tělocvičně většinou i rodiče a se zájmem pozorovali radost svých dětí z pohybu. Zájem  o cvičení během celého školního ruku nepolevil. I na jaře, kdy většina rodičů chodí s dětmi raději na hřiště nebo do přírody, se malí sokolíci vesele proháněli po tělocvičně. Během měsíce dubna nacvičili krátkou skladbičku s barevným cvičebním padákem, kterou předvedli na sportovním odpoledni v mateřské škole. Koncem června jsme si popřáli hezké léto a slíbili si, že se opět sejdeme na začátku nového školního roku. 

   A tak začalo naše cvičení i v letošním září. Šestileté děti přešly podle zájmu do cvičení nejmladších žáků a do hodin předškoláků přibylo několik nováčků. 

 Naše cvičební hodina pravidelně začíná rozběhem po obvodu tělocvičny a hned po něm následuje některá z veselých her s prvky honění.

Když se ozve známý pokřik "Rybičky, rybičky, rybáři jedou" nebo třeba trochu strašidelné" Pozor žralok", nezůstane stát stranou snad žádný z malých cvičenců. A pak už se proměníme třeba na kočičku, pejska, rybku nebo luk a  protahujeme tělo při rozcvičce. Nachystat nářadí pomůžou většinou velmi ochotně někteří z přihlížejících tatínků nebo maminek. Za tuto pomoc jim patří velký dík. Cvičit na lavičce, prolézat tunel z žíněnek, přeskakovat obruče nebo se zhoupnout na kruzích nás také moc baví. Někdy je třeba překonat i trochu strachu. Nablízku je ale vždy někdo z dospělých a rád pomůže. Jindy zkoušíme házet  míče na cíl, přeskakovat překážky nebo závodit v družstvech.

 Prozatím určitě není důležité vyhrát...hodina je skoro u konce. Ještě některou klidnější hru a pak už závěrečné, pěkně hlasité "Cvičení nazdar".

 Věřme, že děti nezapomenou na veselou hru a zábavu v tělocvičně i když trochu povyrostou a dál se budou s kamarády  při sportu rádi potkávat.

 

Ses. Alena Smolová, oddíl předškolních dětí