Vážení a milí přátelé ochotnického divadla,

   děti už dávno nastoupily do školy a listí na stromech barví krajinu do žluto-hnědého nádechu.  Právě v tomto čase se scházíme, abychom společně připravili premiérové podzimní představení. Oko režiséra tentokrát padlo na divadelní hru F.F.Šamberka Dobrodružství v Paříži. Autor není židlochovickému jevišti neznámý a právě s jeho komedií Jedenácté přikázání  jsme sklidili  v roce 2011  zasloužený úspěch na celostátní přehlídce sokolských divadelních souborů v Boskovicích.

   Rozverná komedie Dobrodružství v Paříži se nese v duchu úsměvné pohody přelomu 19. a 20 stol..  Dramatická zápletka, vzniklá z touhy po galantním dobrodružství, na sebe nenechá dlouho čekat. Všichni účinkující se na jevišti snaží rozmotat to, co sami dokonale zamotali, až vlastně nikdo z nich pořádně neví, kdo a co vlastně způsobil. V hlavních rolích se objeví Martin  Janíček, Milan Sklenský,  Antonín Houdek, Vít Kornhäuser, Karel Suchánek a Jiří Domes. Ženské role bravurně zvládají  Zdenka Vítková,  Lenka Waisová,  Ivana Palášková, Marcela Teinerová , Veronika Jedonová  a  Kateřina Vacková.  Vedlejších rolí v našem představení nemáme.

   Režisér Lubomír Spáčil tentokrát přizval  do realizačního týmu celou řadu osobností, jejichž jméno je v profesionálním divadelním světě zárukou dobré zábavy. Scénografické řešení navrhl Ing. arch. Emil Konečný, scénograf MdB.  Scénickou hudbu a hudební aranžmá známých melodií připravil hudební skladatel Karel Cón, jehož jméno známe nejen z divadelních prken, ale také z televize a z filmu. Jsme hrdi na to, že s našim souborem dlouhodobě spolupracuje. Skutečně profesionální pomoc nám poskytuje choreograf  Vladimír Kloubek, odchovanec světově uznávaného tanečníka a choreografa Pavla  Šmoka, který vtipně a rozmarně rozvíjí pohybové kreace a tím nám otevírá  nový pohled na zákonitosti a náročnost hereckého pohybu.

   Věříme, že  hudební veselohra  Dobrodružství v Paříži vám přinese příjemné zážitky a dobrou pohodu. Proto si Vás dovolujeme pozvat ve dnech 28.11. v 18.00 hod.,  29.11. v 18.00 hod.  a 30.11 v 16.00 hod.  do Masarykova kulturního domu v Židlochovicích,  kde vás chceme pobavit a rozesmát.   Těšíme se, na setkání s vámi a věříme, že náš výkon odměníte srdečným potleskem.

    Rovněž se těšíme na sponzory, kteří nezjištně podporují naši činnost a tak pomáhají k rozvoji kultury v Židlochovicích.  Dovolte, abych zde jmenoval alespoň některé z nich:  Řeznictví a uzenářství Janíček+Čupa  a Karlova pekárna, které svými dary pomohly dotvořit hodovou náladu představení Nepokojné hody sv. Kateřiny.  Zahradnictví  Hortis, za květinovou výzdobu,  Lesy ČR  a v neposlední řadě Městský úřad Židlochovice za pomoc a podporu v naší práci.  Díky těmto a celé řadě dalších jsme mohli dne  9.10.2013 předat výtěžek 4000,- Kč,  z představení  Nepokojné hody sv. Kateřiny pro  potřeby  Domova se zvláštním režimem – Villa  Martha.

 

                                                                                       Za divadelni soubor Martin Janíček