V roce 2018 realizovala Tělocvičná jednota Sokol Židlochovice projekt "Rekonstrukce basketbalových košů". Část nákladů na akci ve výši 63 000 Kč byla hrazena z dotace Jihomoravského kraje v rámci programu "Individuální dotace JMK 2018"

Účelem projektu bylo zajistit financování rekonstrukce basketbalových košů v tělocvičném sále sokolovny v Židlochovicích. Původní konstrukce byla zlikvidována nahrazena novou. Realizace proběhla v prosinci 2018.