V roce 2018 realizovala Tělocvičná jednota Sokol Židlochovice projekt "Zajištění jevištní techniky pro divadelní odbor". Náklady ve výši 200 000 Kč byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje v rámci programu "Individuální dotace JMK 2018"

Účelem projektu bylo dovybavit jevištní technikou divadelní sál v budově sokolovny. Namontován byl nový jevištní most a jevištní tah. Realizace proběhla v prosinci 2018.