V roce 2017 proběhl v Tělocvičné jednotě Sokol Židlochovice projekt s názvem:

Sportovní vybavení, výstroj a personální zabezpečení práce trenérů pro oddíly mládeže

Cílem tohoto projektu je podpora pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.

Na tento projekt byla z Programu VIII  (Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přidělena dotace ve výši 108 tisíc Kč.