Židlochovické hody se letos vydařily – 10.-12. září 2010

K nejvýznamnějším kulturním akcím v Židlochovicích patří bezesporu tradiční hody. Již několik týdnů předem sledovali poněkud s obavami pořadatelé ze Sokola Židlochovice počasí, které má na zdárný průběh této akce patrně ten největší vliv. Snad zázrakem se udělalo pěkné slunečné počasí, které vydrželo po celou dobu hodů.

V pátek odpoledne započaly přípravy úpravou náměstí (podium, zábrany, stoly, lavice). Oficiální program byl zahájen stavbou máje, kterou stárci letos přivezli z Výhonu. Samozřejmě měli tuto stavbu řádně povolenou stavebním úřadem. Páteční večerní zábava byla věnována především mladší generaci, které hrála skupina Trajekt rock.

V sobotním dopoledni procházeli stárci město a zvali občany na hodové zábavy. K tomu jim pak odpoledne vyhrávala dechová hudba Lácaranka, s kterou společně pozvali starostu města, faráře a pana Švaříčka, každoročně nejvýznamnějšího sponzora hodů. K tanci i poslechu při sobotní večerní zábavě hrála nadějná židlochovická skupina Vebra band a Lácaranka z Kobylí.

Nedělní program započal hodovou mší svatou v židlochovickém kostele. Odpoledne následoval průvod stárků městem a jejich přijetí starostou města. K příjemnému nedělnímu hodovému odpoledni hrála opět Lácaranka a stárci zatančili pod májou Českou besedu.

Letošní hody však byly přesto ještě něčím výjimečné. V rámci regionálního operačního programu EU nás navštívila folklórní skupina Gbelan z partnerského slovenského města Gbely, která předvedla půlhodinové vystoupení s názvem Na hodech vo Gbelách. Všichni krojovaní (z Židlochovic i ze Gbel) si pak společně zazpívali a zatančili. Jen velice těžko se pak v podvečer loučili. Již nyní se naši stárci těší na vystoupení ve Gbelách, kde na tamních hodech 25.9.2010 zatančí Českou besedu. 

Závěrem děkujeme všem sponzorům, kteří finančně přispěli na zapůjčení krojů, a panu Františku Švaříčkovi, který sponzorsky zajišťoval úklid náměstí po páteční a sobotní zábavě. Díky patří i všem stárkům a pořadatelům, díky nimž se dá říct, že letošní hody byly již „tradičně“ vydařené.

O. Kahoun

Více fotografií - Viz fotogalerie Hody 2010