Jubileum

K významnému životnímu jubileu gratulujeme sestře Anežce Říhové a bratru Josefu Nentvichovi.

Výbor Sokola jim přeje do dalších let hlavně hodně zdraví.