Krajský slet 2018

Všichni už netrpělivě vyhlížíme první červencový týden, kdy to konečně všechno vypukne! Pojedeme do Prahy! Pojedeme na SLET! A abychom to vydrželi, a byli do Prahy opravdu dobře připraveni, musíme si to čekání zpestřit účastí na oblastních a krajských sletech.

Ten náš, krajský, jihomoravský, se uskutečnil v neděli 10. června. Organizace se ujaly brněnské župy Jana Máchala a Dr. Jindry Vaníčka.

Celý program nedělního odpoledne byl zahájen u Besedního domu slavnostním odhalením pamětní desky ke 100. výročí založení republiky, která nese nápis: ,,DNE 29. ŘÍJNA 1918 BYLA Z BALKONU BESEDNÍHO DOMU OZNÁMENA OBYVATELŮM MĚSTA BRNA ZPRÁVA O VZNIKU SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY. V ROCE STÉHO VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY VĚNUJE SOKOLSKÁ ORGANIZACE.“

Potom už jsme se všichni vydali za doprovodu sokolských pochodů pestrobarevným průvodem našich dresů směrem k sokolskému stadionu na Kounicově ulici, kde už na nás netrpělivě čekali diváci.

Ve dvouhodinovém programu se představilo dvanáct skladeb, ve kterých se představilo asi dva tisíce dvě stě padesát cvičenců z 15 sokolských žup nejen z Jihomoravského kraje, a to od těch nejmenší, našich sokolských nadějí, až po ty nejstarší, nositele našich nejen sokolských idejí. Velmi potěšující a nadějný do budoucna je fakt, že polovina všech cvičenců se představila v žákovských skladbách.

Divákům ještě nestačili uschnout slzy dojetí po úvodním nástupu všech vlajkonošů, praporečníků, sokolské stráže, včetně bratrů na koních, a cvičenců, aby jim opět slzy dojetí do očí vehnala hned první předvedená skladba, kde se představili jedni z nejmenších, děti předškolního věku v skladbě Noty. Atraktivitu programu dodalo pořadí předvedených skladeb, kdy se střídali skladby dětí se skladbami dospělých, kdy děti se skladbou Noty vystřídala skladba zralých žen v rytmu country s názvem Cesta a dále následovaly skladby V peřině, Spolu, Děti, to je věc!, Méďové, Princezna republika, Vivat Vivaldi, Siluety, Borci, Cirkus a Ženobraní.

Vyvrcholením celého sletového víkendu v Brně byl moment, kdy muži vzdali čest stému výročí založení republiky a svým postavením na ploše vytvořili číslici 100.

Ani déšť, který cvičence několikrát zkropil při jejich vystoupení, nemohl ubrat nic z dobré nálady, která vždy naše sokolské akce doprovází. A i když jsme celý víkend strávili na nohou cvičením nebo přípravou na něj, cítíme se po každé takové akci plni energie a pocitu sounáležitosti, hrdosti, pokory a úcty k našim předchůdcům v řadách sokola, kteří se zasloužili o vznik republiky či položili své životy za naši republiku a demokracii.

Dagmar Kratochvílová

T.J. Sokol Židlochovice, Župa Jana Máchala

fotografie zde