Kulturní činnost  Sokola Židlochovice v roce 2009

Náplň činnosti naší jednoty je především sportovní, nicméně kulturní činnost naší jednoty je rovněž nezanedbatelná, zejména pak po otevření kulturního sálu sokolovny.

Stalo se již tradicí, že se v sokolovně na přelomu února a března konají tradiční sokolské šibřinky. Tento maškarní sokolský ples byl již tradičně vyprodán a uskutečnil se v rázu „Z pohádky do pohádky.“ Již nyní se někteří připravují na další šibřinky, které se uskuteční 28. února 2010 v rázu „Ten umí to a ten zas tohle“.

Již podesáté za sebou se stala naše jednota pořadateli židlochovických hodů na náměstí. Program byl jako tradičně přizpůsoben pro všechny věkové skupiny, páteční večer především pro mladší, sobotní i pro střední a nedělní odpoledne pro všechny generace. Především početné návštěvy nás utvrzují v tom, abychom se i v roce 2010 ucházeli o pořadatelství hodů.

V letošním roce oslavila naše sokolovna 60. výročí od jejího postavení, což jsme chtěli důstojně oslavit. Výsledkem bylo kulturně společenské odpoledne, které jsme uspořádali společně s městem Židlochovice. Konalo se 17. listopadu 2009 a bylo spojeno s výročím 20 let od sametové revoluce. Součástí akce byla i výstava ze života jednoty, kterou připravil Josef Kratochvíl st., který se stará o archiv jednoty.

Potřetí v řadě uspořádala naše jednota i Sokolského Silvestra. Diváci se poslední den v roce baví při živé hudbě a u veselých scének, které připravuje tradičně divadelní spolek Sokola.

A právě tento odbor Sokola se zejména stará o využití našeho kulturního sálu. Schází se dvakrát týdně několik měsíců před chystanými představeními. V roce 2009 odehrál v květnu hru Vláda žen a na sklonku roku operetku Nauč se synečku hospodařit.

Kromě odboru divadelního máme v Sokole i hudební skupinu a nově i fotografický kroužek.

O propagaci činnosti Sokola se stará vzdělavatel jednoty. Ten zajišťuje chod webových stránek jednoty, které v letošním roce dostali úplně nový kabát. Zodpovídá též za nástěnku, kterou jsme na jaře přemístili z náměstí na budovu sokolovny. V loňském roce jsme upustili od vydávání časopisu Sokolský občasník a rozhodli se prezentovat naši jednotu prostřednictví Židlochovického zpravodaje.

Oldřich Kahoun, vzdělavatel jednoty T.J. Sokol Židlochovice