Pro velký divácký úspěch předvedené hry Dobrodružství v Paříži zahraje náš divadelní soubour toto představení mimořádně ještě jednou, a to v sobotu 7. prosince v 18.00 hodin v kulturním sále Masarykova kulturního domu v Židlochovicích.

                                             Martin Jníček - Divadelní odbor T.J. Sokola Židlochovice