Nácvik stárků na hody 2009

Zájemci, kteří by se chtěli stát stárky na židlochovických hodech, nechť kontaktují Oldy Kahouna (kahoun@sokol-zidlochovice.cz, 776 086 817).