Divadelní představení Nepokojné hody svaté Kateřiny

 

Vážení přátelé a přátelé divadla.

 

            Poslední dubnový týden uvedl náš ochotnický spolek při Sokolu Židlochovice divadelní hru z pera Jaroslava Dietla - Nepokojné hody svaté Kateřiny, jejíž režie se ujal Lubomír Spáčil.

            Název samotné hry se promítl i do finálních příprav uvedení na místním jevišti. Mnozí nepokojně, jiní v modlitbě ke svaté Kateřince, trávili poslední zkoušky a generálku. Nervozita z mimořádně náročného představení se bohužel odrazila na premiéře, která byla protknuta lehkou nejistotou. Opakem premiéry se však staly dvě následující uvedení, kde již „nepokoj“ nedostal žádnou příležitost. Na jedničku odehrané představení sklidilo mimořádný ohlas. Herecký gejzír Tondy Houdka v roli předsedy Řápka ovládl jeviště. Nebyl to však jen on, kdo stál za konečným úspěchem celé hry. Přes větší role holiče Spálenky v podání Milana Sklenského nebo družstevníka Františka v podání Tomáše Němce, přes ženské role Zdeny Vítkové jako ženy předsedy MNV či krmičky vepřů Marcely Teinerové, byla celá hra naplněna nespočtem komických postav a karikatur na dobu 50. let minulého století. Nelze opomenout ani komparzisty, kteří svým pohybem na jevišti a občasnými zásahy do děje udržovali atmosféru vesnické tancovačky.

            Uznale musím říci, že tato hra patří v jistém ohledu k tomu nejnáročnějšímu, co náš ochotnický soubor ve své novodobé historii nastudoval. Vzájemná interakce devatenácti postav v mnohém prověřila kvality nejen jednotlivců, ale především souboru jako celku.

            Samostatnou kapitolou, kterou je třeba zmínit, je hudební doprovod. Toho se s velkým nasazením a chutí zhostili žáci ZUŠ pod vedením kapelníka Davida Křížka. Živá hudba dodala představení nezapomenutelné kouzlo a nádech vesnické tancovačky, což bylo i původním záměrem. Za hudební doprovod patří celé kapele velké díky.

            Před sobotním představením se s aktivní činností v souboru, vzhledem ke zdravotním dispozicím, rozloučil Milan Košar, kterému  potleskem poděkoval celý sál. Za celý soubor je třeba říci „Milane děkujeme !“

            Na závěr mi dovolte, abych poděkoval více jak 350 divákům, kteří navštívili naše přestavení, a zástupu těch, kteří se na něm podíleli.

 

Za divadelní soubor - Martin Janíček