Úvodní stránka » Kultura » Nepokojné hody sv. Kateřiny

Divadelní představení Nepokojné hody svaté Kateřiny

 

Vážení přátelé a přátelé divadla.

 

            Poslední dubnový týden uvedl náš ochotnický spolek při Sokolu Židlochovice divadelní hru z pera Jaroslava Dietla - Nepokojné hody svaté Kateřiny, jejíž režie se ujal Lubomír Spáčil.

            Název samotné hry se promítl i do finálních příprav uvedení na místním jevišti. Mnozí nepokojně, jiní v modlitbě ke svaté Kateřince, trávili poslední zkoušky a generálku. Nervozita z mimořádně náročného představení se bohužel odrazila na premiéře, která byla protknuta lehkou nejistotou. Opakem premiéry se však staly dvě následující uvedení, kde již „nepokoj“ nedostal žádnou příležitost. Na jedničku odehrané představení sklidilo mimořádný ohlas. Herecký gejzír Tondy Houdka v roli předsedy Řápka ovládl jeviště. Nebyl to však jen on, kdo stál za konečným úspěchem celé hry. Přes větší role holiče Spálenky v podání Milana Sklenského nebo družstevníka Františka v podání Tomáše Němce, přes ženské role Zdeny Vítkové jako ženy předsedy MNV či krmičky vepřů Marcely Teinerové, byla celá hra naplněna nespočtem komických postav a karikatur na dobu 50. let minulého století. Nelze opomenout ani komparzisty, kteří svým pohybem na jevišti a občasnými zásahy do děje udržovali atmosféru vesnické tancovačky.

            Uznale musím říci, že tato hra patří v jistém ohledu k tomu nejnáročnějšímu, co náš ochotnický soubor ve své novodobé historii nastudoval. Vzájemná interakce devatenácti postav v mnohém prověřila kvality nejen jednotlivců, ale především souboru jako celku.

            Samostatnou kapitolou, kterou je třeba zmínit, je hudební doprovod. Toho se s velkým nasazením a chutí zhostili žáci ZUŠ pod vedením kapelníka Davida Křížka. Živá hudba dodala představení nezapomenutelné kouzlo a nádech vesnické tancovačky, což bylo i původním záměrem. Za hudební doprovod patří celé kapele velké díky.

            Před sobotním představením se s aktivní činností v souboru, vzhledem ke zdravotním dispozicím, rozloučil Milan Košar, kterému  potleskem poděkoval celý sál. Za celý soubor je třeba říci „Milane děkujeme !“

            Na závěr mi dovolte, abych poděkoval více jak 350 divákům, kteří navštívili naše přestavení, a zástupu těch, kteří se na něm podíleli.

 

Za divadelní soubor - Martin Janíček


Sokolovna

3.12.2017
Akce a pronájmy v sokolovně

 Přehled akcí a volných termínů v budově sokolovny.....

13.9.2017
Rozvrh hodin

Rozvrh hodin (náhled)Uveřejňujeme nový cvičební rozvrh hodin v sokolovně. Chcete vědět, jak jsou využívány prostory sokolovny k pravidelnému sportování?

10.5.2017
Členské příspěvky
6.4.2015
Kontakty na vedoucí složek

 Chcete-li kontaktovat jednotlivé cvičitele nebe vedoucí např. z důvodu informací o možnostech přihlášení dětí na sportovní a jiné aktivity, využijte tyto kontakty.

5.3.2013
Ceník pronájmu

Chcete si pronajmout některé prostory sokolovny na krátkodobou akci? (prodej, kulturní vystoupení apod.) - více...

archív

Kontakt

T.J. Sokol Židlochovice
Tyršova 161
66701 Židlochovice
IČ: 48480738
Starosta:
Ing. Oldřich Kahoun
Tel.: 776 086 817
Mail: kahoun@sokol-zidlochovice.cz
Správa budovy a pronájmy
Ing. Josef Kratochvíl
Tel.: 603722130
Mail.: sprava@sokol-zidlochovice.cz
Předávání prostor nájemcům
p. Podhrázská
Tel.: 734736090
Mail.: