Pan Barillon se ženil...

Předposlední březnový týden 2012 uvedl Divadelní ochotnický soubor při Sokolu Židlochovice nově nastudovanou komedii Pan Barillon se žení. Děj je zasazen do Francie na přelomu 19. a 20. století.  Pan Barillon je mladý muž zamilován do slečny Virginie, která ovšem jeho lásku neopětuje.  Přesto si vynutí sňatek, který jej při bláznivém obřadu a chybě matrikářky vyšle do manželství s Fredegundou, matkou Virginie, která je již provdána za nezvěstného manžela. Tato zápletka dává možnost rozehrát skvělou komedii, plnou situačního i konverzačního humoru. Báječné obsazení a jednotlivé herecké výkony přispěly ke skvělé atmosféře na jevišti i v hledišti. Diváci, jichž se celkem sešlo nad 250, ocenili především výkon souboru jako celku, který hru pod režijním vedením Ing. Lubomíra Spáčila připravoval necelé čtyři měsíce. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se na přípravě a realizaci představení podíleli, přestože nebyli vidět přímo na jevišti. Jde o malíře Jana Vedru a Ladislava Růžičku, zvukaře Jaroslav Horáčka a sponzory Ing. Petra Chocholáče a Eduarda Poláka ml.

Martin Janíček