Vážení přátelé divadla,

     jsme rádi, že nám zachováváte svoji přízeň, což dokazujete hojnou návštěvností našich představení. Rok se nám přehoupl ze zimy do jara a  Divadelní odbor  Sokola Židlochovice, nikterak nezahálel.

Připravil pro Vás bláznivou divadelní hru známého českého dramatika a scénáristy Jaroslava Dietla nesoucí název

Nepokojné hody svaté Kateřiny.

     Jde o veselohru z prostředí české vesnice. Hlavní postavou, která je hereckou příležitostí pro Tondu Houdka st. je předseda JZD. Komická zápletka vycházející z mezilidských vztahů je jádrem celé hry. Jak je již patrno z názvu, na jevišti ožije hodová zábava konce padesátých let tak, jak si ji mnozí pamatují. Včetně nezbytné vesnické kapely, jejíž roli pro toto představení převzala ZUŠ Židlochovice se svým dechovým orchestrem.

     Vedle stálých členů souboru, M.Sklenského, K. Suchánka, M.Janíčka, Z. Vítkové a dalších, se na jevišti objeví i ti, kteří se skvěle uvedli v minulých představeních.

     Dvacítka herců společně s živou kapelou Vám, jak doufáme, nabídne nejen báječnou zábavu, ale i důvod zavzpomínat na tehdejší poměry.

     Přijďte se společně s námi pobavit ve dnech 25. až 27.dubna 2013. vždy v 18.30 hod.  do Masarykova kulturního domu.

 

                                                                                              Martin Janíček