Beseda se zajímavostmi z historie Židlochovic uspořádaná k 140. výročí povýšení Židlochovic na město

 V neděli 10. února 2013 v odpoledních hodinách uspořádal Sokol Židlochovice besedu s panem Karlem Vavříkem o židlochovických historických zajímavostech. Třicítka posluchačů vyslechla zajímavé povídání doplněné působivou prezentací s historickými fotkami. Mohli jsme se dozvědět či připomenout, jak naše město dříve vypadalo, a zavzpomínat na některé (dnes již neexistující) stavby – např. mlýnský náhon, starý most přes Svratku, hotel U zlatého lva ad.

Velice děkujeme panu Vavříkovi za dobře připravenou prezentaci i zajímavý komentář, místnímu gymnáziu za možnost využít promítací techniku a místnímu Sokolu za organizační zajištění této akce k 140. výročí povýšení Židlochovic na město.

Již nyní se těšíme na další pokračování, které se uskuteční v pátek 22. března 2013 v 18 hodin rovněž v sokolovně a bude věnováno tentokrát zajímavostem z historie židlochovického zámku.

                                                                                     Oldřich Kahoun