Přednáška o historii města

V neděli 14. listopadu 2011 se uskutečnil v budově sokolovny v Židlochovicích (v prostorách pronajatých židlochovickému gymnáziu) první díl cyklu přednášek s názvem "Z dávných dob na práh nového věku". Organizace se ujal Sokol Židlochovice, přednášejícím byl pan Eduard Vyhlídal. Přibližně třicítka posluchačů si vyslechla poutavé povídaní související s historií města od pravěku až do 15. století, doplněné projekcí obrázků a fotografií.
Již nyní se můžeme těšit na zbývající díly tohoto cyklu, které se uskuteční 9. ledna a 27. února 2011 - vždy v 16 hodin.

Více fotografií zde.