V jarních a letních měsících roku 2016 proběhla v budově sokolovny poměrně rozsáhlá rekonstrukce sportovního sálu. Tato rekonstrukce spočívala především v kompletním zrekonstruování původní palubovky, opravě podhledů v nářaďovně, výmalby celého sálu a nového bložení stěn koberci.

Rekonstrukce podlahy v sokolovně byla zahájena v květnu 2016 a trvala do poloviny srpna 2016. Oprava byla vyvolána technickým stavem původní podlahy z roku 1946. Původní izolace byly na mnohých místech nefunkční a docházelo tak k vlhnutí a následnému vzdouvání podlahy. Vzhledem k nejistotě získání dotačních finančních prostředků, byla cca rok před provedením této rekonstrukce provedena provizorní oprava za finanční podpory místního podnikatele a člena naší jednoty br. Libora Moudrého, která tak umožnila důstojně dokončit poslední sezónu na staré palubovce.

Zhotovitelem rekonstrukce podlahy byla firma Vladislav Jakeš – MAN, Malby – nátěry – podlahy, Česká Bělá 306, 582 61. Celkové náklady realizace palubovky byly 931.803 Kč včetně DPH. Celková částka byla pokryta ve výši 850.000 Kč z dotace Jihomoravského kraje a zbylá částka z finančních prostředků jednoty. Na části prací se také osobně podíleli členové naší jednoty, kteří provedli kompletní odklizení zásypu původních konstrukčních prvků staré palubovky.

Stručný průběh rekonstrukce je možno shlédnou ve fotogalerii níže.