Úvodní stránka » Výbor » Rekonstrukce sportovního sálu sokolovny

V jarních a letních měsících roku 2016 proběhla v budově sokolovny poměrně rozsáhlá rekonstrukce sportovního sálu. Tato rekonstrukce spočívala především v kompletním zrekonstruování původní palubovky, opravě podhledů v nářaďovně, výmalby celého sálu a nového bložení stěn koberci.

Rekonstrukce podlahy v sokolovně byla zahájena v květnu 2016 a trvala do poloviny srpna 2016. Oprava byla vyvolána technickým stavem původní podlahy z roku 1946. Původní izolace byly na mnohých místech nefunkční a docházelo tak k vlhnutí a následnému vzdouvání podlahy. Vzhledem k nejistotě získání dotačních finančních prostředků, byla cca rok před provedením této rekonstrukce provedena provizorní oprava za finanční podpory místního podnikatele a člena naší jednoty br. Libora Moudrého, která tak umožnila důstojně dokončit poslední sezónu na staré palubovce.

Zhotovitelem rekonstrukce podlahy byla firma Vladislav Jakeš – MAN, Malby – nátěry – podlahy, Česká Bělá 306, 582 61. Celkové náklady realizace palubovky byly 931.803 Kč včetně DPH. Celková částka byla pokryta ve výši 850.000 Kč z dotace Jihomoravského kraje a zbylá částka z finančních prostředků jednoty. Na části prací se také osobně podíleli členové naší jednoty, kteří provedli kompletní odklizení zásypu původních konstrukčních prvků staré palubovky.

Stručný průběh rekonstrukce je možno shlédnou ve fotogalerii níže.


Sokolovna

3.12.2017
Akce a pronájmy v sokolovně

 Přehled akcí a volných termínů v budově sokolovny.....

13.9.2017
Rozvrh hodin

Rozvrh hodin (náhled)Uveřejňujeme nový cvičební rozvrh hodin v sokolovně. Chcete vědět, jak jsou využívány prostory sokolovny k pravidelnému sportování?

10.5.2017
Členské příspěvky
6.4.2015
Kontakty na vedoucí složek

 Chcete-li kontaktovat jednotlivé cvičitele nebe vedoucí např. z důvodu informací o možnostech přihlášení dětí na sportovní a jiné aktivity, využijte tyto kontakty.

5.3.2013
Ceník pronájmu

Chcete si pronajmout některé prostory sokolovny na krátkodobou akci? (prodej, kulturní vystoupení apod.) - více...

archív

Kontakt

T.J. Sokol Židlochovice
Tyršova 161
66701 Židlochovice
IČ: 48480738
Starosta:
Ing. Oldřich Kahoun
Tel.: 776 086 817
Mail: kahoun@sokol-zidlochovice.cz
Správa budovy a pronájmy
Ing. Josef Kratochvíl
Tel.: 603722130
Mail.: sprava@sokol-zidlochovice.cz
Předávání prostor nájemcům
p. Podhrázská
Tel.: 734736090
Mail.: