Všestrannost

náčelnice: Jarmila Krejčí,tel:602 965 251,email: krejci@sokol-zidlochovice.cz

kondiční cv.ženy I.      út,čt -  18.30-19.30 Vlaďka Kouřilová

kondiční cv.ženy II.  st- 15.30-16.30 Vlaďka Kouřilová

aerobic              po,čt – 19.30-20.30 Jiřina Marková