Složení výboru jednoty

Výbor T.J. Sokola Židlochovice pracuje od března 2019 v tomto složení:

 

Starosta T.J.

Oldřich Kahoun

kahoun@sokol-zidlochovice.cz

 

Místostarosta T.J.

Karel Král

kral@sokol-zidlochovice.cz

 

Jednatelka T.J.

Dagmar Kratochvílová

dkratochvilova@sokol-zidlochovice.cz

 

Náčelnice T.J.

Jana Rylichová

zastupuje ženské a mužské složky všestrannosti

rylichova@sokol-zidlochovice.cz

 

Hospodář T.J.

Josef Kratochvíl

zastupuje úsek správy budovy

kratochvil@sokol-zidlochovice.cz

 

Vzdělavatelka T.J.

Eva Kadlecová

zastupuje kulturní, společenské a vzdělavatelské činnosti

kadlecova@sokol-zidlochovice.cz

 

Milan Sklenský

zastupuje divadelní odbor

sklensky@sokol-zidlochovice.cz

 

Michal Weinbrenner

zastupuje oddíl badmintonu

weinbrenner@sokol-zidlochovice.cz

 

Jakub Kratochvíl

zastupuje oddíl basketbalu

jkratochvil@sokol-zidlochovice.cz

Gabriela Kotrcová

zastupuje oddíl všestrannosti - aerobik

 

kotrcova@sokol-zidlochovice.cz