Sokolové pod Řípem

Ve dnech 24. – 26. května 2013 se uskutečnilo v Roudnici nad Labem setkání sokolů nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Toto setkání neslo příznačný název „Sokolové pod Řípem“ a navazovalo na tradici župních předválečných sletů. Připomeňme si, že sokolská župa Podřipská ve své historii uspořádala celkem 35 sletových akcí a z toho se 11 konalo přímo v Roudnici nad Labem.

Tato akce, zprvu zamýšlená jako setkání sokolů z Podřipska, se nakonec stala významným sokolským setkáním, na které přijelo více než 6000 cvičenců ze 42 žup České obce sokolské a žup zahraničních. Naši jednotu na této akci reprezentovalo celkem 34 cvičenců od předškolních dětí až po cvičence věrné gardy.

Sobotní program byl hlavně zaměřen na secvičování jednotlivých skladeb, ale probíhal také doprovodný program. Tedy, v rámci sobotního suchého okénka, v jinak propršeném víkendu, se naši sokolové vypravili na horu Říp. Tento výstup byl atrakcí zejména pro naše nejmladší cvičence ze skladby Kuřata.

Celý víkend vyvrcholil nedělním průvodem Roudnicí a následným odpoledním programem, ve kterém se cvičenci prezentovali na Tyršově stadionu ve 12 hromadných skladbách. Naši cvičenci se v nedělním deštivém odpoledni představili v 6 hromadných skladbách, které nově nacvičili nebo oprášili z nedávného XV. všesokolského sletu v Praze.

Výbor Tělocvičné jednoty Sokola Židlochovice děkuje všem cvičitelům, kteří připravili naše cvičence na tuto akci a taky všem cvičencům, kteří sice v dešti, ale s velkým nadšením a odhodláním reprezentovali naši jednotu a Město Židlochovice na této akci.

 

Za T.J. Sokol Židlochovice Jakub Kratochvíl