Úvodní stránka » Všestrannost » Sokolské Brno - 5.-6.6.2010

Sokolské Brno - 5.-6.6.2010

Ve dnech 5. a 6. června se v Brně uskutečnila významná celorepubliková sokolská akce nazvaná Sokolské Brno – Sokolgym. Sobota patřila doprovodným programům. V prostorách stadionu na Kounicově ulici probíhala přehlídka pódiových skladeb a pod heslem „Sobota zdravého pohybu – sportujte s námi“ proběhla paleta cvičebních hodin různých stylů pro příchozí veřejnost všech věkových kategorií. V atraktivním prostření nákupního centra Olympie se konala soutěž v olympijském šplhu na laně v souběhu doprovodné prezentace. Sobotní dění bylo zakončeno pěkným komponovaným programem „Sokol? – ANO!“.

Program Sokolského Brna – Sokolgymu pokračoval v neděli beachvolejbalovým turnajem a vyvrcholil přehlídkou hromadných skladeb „Sokolové Brnu“. V bohatém programu vystoupily stovky cvičenců z celé republiky. Mezi předvedenými byly také skladby, které budou reprezentovat ČOS na světové gymnaestrádě ve Švýcarském Lausane v roce 2011 nebo na XV. všesokolském sletu v Praze v roce 2012. Vystoupení se zúčastnilo 18 cvičenců z naší jednoty ve skladbách Křížem-Krážem (koedukovaná skladba pro ženy a muže), Reminiscence (skladba pro muže) a Zacvičme si spolu (skladba pro seniory).

Členové naší jednoty se také aktivně zapojili od organizačních a pořadatelských aktivit jak v nákupním centru Olympie, tak ve sportovním areálu VUT, kde se konala přehlídka hromadných skladeb a kde bylo koncentrováno nejvíce lidí. Nemalou měrou tak přispěli k hladkému a úspěšnému průběhu celé akce. Za to jim patří velký dík. Jako symbolickou tečku za velmi aktivním přípěvkem židlochovických sokolů této významné akci lze označit závěrečný projev br. Ing. Josefa Kratochvíla ml., kterým bylo Sokolské Brno – Sokolgym 2010 velmi pěkně zakončeno.


Sokolovna

3.12.2017
Akce a pronájmy v sokolovně

 Přehled akcí a volných termínů v budově sokolovny.....

13.9.2017
Rozvrh hodin

Rozvrh hodin (náhled)Uveřejňujeme nový cvičební rozvrh hodin v sokolovně. Chcete vědět, jak jsou využívány prostory sokolovny k pravidelnému sportování?

10.5.2017
Členské příspěvky
6.4.2015
Kontakty na vedoucí složek

 Chcete-li kontaktovat jednotlivé cvičitele nebe vedoucí např. z důvodu informací o možnostech přihlášení dětí na sportovní a jiné aktivity, využijte tyto kontakty.

5.3.2013
Ceník pronájmu

Chcete si pronajmout některé prostory sokolovny na krátkodobou akci? (prodej, kulturní vystoupení apod.) - více...

archív

Kontakt

T.J. Sokol Židlochovice
Tyršova 161
66701 Židlochovice
IČ: 48480738
Starosta:
Ing. Oldřich Kahoun
Tel.: 776 086 817
Mail: kahoun@sokol-zidlochovice.cz
Správa budovy a pronájmy
Ing. Josef Kratochvíl
Tel.: 603722130
Mail.: sprava@sokol-zidlochovice.cz
Předávání prostor nájemcům
p. Podhrázská
Tel.: 734736090
Mail.: