Židlochovští sokolové uctili památku Miroslava Tyrše

O třetím zářijovém víkendu, od pátku 15. 9. do neděle 17. 9. se osm zástupců naší Tělocvičné jednoty Sokol Židlochovice, zúčastnilo zájezdu na „Tyršův Děčín“, který pořádala sokolská Župa Jana Máchala. Tato akce se konala v rodném městě Miroslava Tyrše u příležitosti 185. výročí jeho narození.

Miroslav Tyrš byl v roce 1862 jedním ze zakládajících členů tělovýchovného spolku Sokol Pražský, z kterého později vznikla Česká obec sokolská. Když bylo v roce 1871 vydáno první číslo časopisu Sokol, uveřejnil v jeho úvodu stať Náš úkol, směr a cíl. V době příprav oslav 20. výročí založení Sokola navrhl uspořádat veřejné cvičení s průvodem Prahou. Prvotní svůj návrh pak rozšířil na uspořádání sjezdu všech sokolských jednot z Čech a Moravy s přizváním bratrských spolků ze světa. Vytvořil pro něj v únoru 1882 Základy tělocviku (dokončil Vilém Kurz). Stanovil také sokolské zásady (síla a mužnost, činnost a vytrvalost, láska k volnosti a vlasti, dobrovolná práce a kázeň, vzájemný bratrský vztah členů). Tato práce, nazývaná později i Tyršovou soustavou, předložená cvičitelskému sboru Sokola Pražského, byla základem sestav pro sletová cvičení.

Cestu do Děčína jsme si obohatili zastávkami na zajímavých místech. Nejprve jsme navštívili hrad Střekov, jehož zřícenina je dnes jednou z nejnavštěvovanějších památek severních Čech, kde jsme se mohli pokochat velkolepým výhledem, který Goethe označil jako „jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě".  Téměř u cíle, nedaleko Děčína, jsme měli možnost udělat si nádhernou, i když trošku náročnější, procházku do Tiských skal, kde se ukrývá jedno z našich nejznámějších skalních měst, bohaté na atraktivní pískovcové útvary, dosahující výšky až 613 m.

Sobotu jsme téměř celou měli vyhrazenou pro návštěvu Hřenska a jeho okolí, včetně proslavené monumentální Pravčické brány. Někteří z nás absolvovali i plavbu na lodičkách po říčce Kamenici Edmundovou soutěskou. Večer nás potom čekalo setkání s ostatními účastníky Tyršova Děčína na louce v kempu, kde pro nás byl připraven bohatý kulturní program.

Neděle patřila připomenutí osobnosti Miroslava Tyrše, který se v Děčíně tento den před 185 lety narodil. V 10 hodin se uskutečnil pietní akt s položením květin u Tyršovy sochy na Smetanově nábřeží za účasti zástupců města Děčína, České obce sokolské i zahraničních hostů. Po té jsme se mohli podívat na vystoupení sokolských kulturních souborů. Po skončení programu se vydal sokolský průvod, který vedli dva bratři v historických krojích na koních následování krojovanými praporečníky a ostatním sokolstvem na zámek k rodnému domku zakladatele Sokola.

Domů jsme dorazili sice unavení, ale opět, jako z každé sokolské akce, plni dobré nálady, pocitu sounáležitosti a elánu do další sokolské práce, a té nás v příštích měsících čeká opravdu dost, protože už máme nejvyšší čas, začít se připravovat na příští, (nejen)pro nás Sokoly velmi významný rok. A v čem je tak významný? Bude to totiž rok „sletový“ a ten je jen jedenkrát za šest let. Ale hlavně to bude rok, kdy naše republika oslaví sté výročí svého vzniku.

 Dagmar Kratochvílová

Fotky ke shlédnutí jsou zde