Setkání

“U NÁS V SOKOLE”

 

 

   Víkend 20. – 22. června 2014 byl již v pořadí třetím termínem setkání sokolek a sokolů při společné akci nazvané U nás v Sokole. Tentokráte jsme se organizace této zajímavé mezisletové aktivity ujali v jihomoravských Židlochovicích. Víkend, jak naznačil program akce, byl sestaven tak, aby si na své přišli nejen turisticky naladění účastníci, ale byly připraveny i nácviky dvou skladeb a kulturní program.

   Pátek byl ve znamení příjezdu účastníků, kteří si hned během odpoledne a brzkého večera mohli prohlédnout výstavu z historie naší tělocvičné jednoty a následně probíhal taneční společenský večer. Během něho byly upřesněny organizační pokyny k celé akci a proběhlo oficiální zahájení. Zajímavostí večera byla ukázka ze skladby Zimní sen (určena pro světovou gymnaestrádu v Helsinkách), kterou následně všechny přítomné naučili židlochovičtí spoluautoři Tomáš a Dagmar Kratochvílovi a kterou jsme si následně společně zacvičili, resp. zatančili. Zbytek večera pak probíhal v duchu seznamování se mezi účastníky akce a nesl se v příjemné náladě. Všichni se již určitě těšili na nabitý sobotní program.  

   V sobotu byly naplánovány dvě turistické vycházky a dva nácviky. Nejprve jsme se vydali po památkách Města Židlochovice, při kterých nás provázel místní kronikář a znalec Mgr. Karel Vavřík. Ten zajímavým způsobem provedl účastníky Židlochovicemi a přiblížil jim historii a současnost všech významných míst a objektů v našem městě. Celá vycházka byla zakončena přijetím na historické radnici. Bratr starosta Vlastimil Helma všechny zúčastněné přivítal, připil si s námi na zdar celé akce vínem od místních vinařů a provedl nás sklepy pod radnicí. Po obědě následoval výstup na rozhlednu Akátovou věž na vrcholu kopce a přírodního parku Výhon, kde opět Karel Vavřík zaujal přítomné svým výkladem o výhledech a zajímavých místech, která byla z rozhledny vidět. Za toto mu patří velký dík. Cesta z rozhledny pak byla naplánována po Naučné stezce krajinnou Výhonu, s krátkou přestávkou v místní restauraci, zpět do sokolovny.

   Současně k výše uvedenému probíhaly v sobotu dva nácviky skladeb. Jednak to byl nácvik skladby Pro radost Marie Frantové určené pro Sokolské Brno, odpoledne pak nácvik skladby Zimní sen pro světovou gymnaestrádu v Helsinkách. Jednotliví účastníci se tak mohli, vzhledem k rozvržení nácviků, zúčastnit alespoň jedné z turistických vycházek.

   V pozdním odpoledni bylo naším divadelním odborem připraveno večerní představení Nepokojné hody svaté Kateřiny od známého autora Jaroslava Dietla.

   Perličkou večera bylo zcela nečekané vystoupení účastnic akce z Turnova, které nám předvedli dvě sportovně taneční vystoupení a neváhaly do nich zapojit i všechny zúčastněné. Toto výborně okořenilo už tak zajímavý sobotní večer, za což patří sestrám z Turnova velký dík. 

   V neděli dopoledne na nás čekala prohlídka židlochovického zámku. Tento zámek není v současné době veřejně přístupný a tak byla tato prohlídka o to zajímavější. Místní průvodce nás provedl poutavým a někdy i humorným způsobem po všech přístupných prostorách zámku, které mimo jiné v minulosti sloužili jako letní sídlo T. G. Masaryka a v současné době slouží pro reprezentativní účely Lesům České republiky a také jako výjezdní místo pro zasedání vlády ČR.

   ěhem celého víkendu se v Židlochovicích ukázalo přes 80 sokolek a sokolů z různých jednot z celé České republiky, např. Prahy, Brna, Liberce, Turnova a mnoha dalších jednot. Věřím, že si na své přišli všichni účastníci a že všem program vyhovoval a byli tak všichni spokojeni.

   Na závěr bych chtěl poděkovat všem organizátorům ze Židlochovic, kteří se podíleli na přípravě této jistě zdařilé akce a také všem zúčastněným za dobrou náladu, se kterou k nám do Židlochovic přijeli a také s ní snad i odjížděli. Poděkování patří také členům  komise pobytu v přírodě ČOS Petru Mikeskovi a Zdeňku Lauschmanovi, kteří tuto akci za ČOS zaštítili.

   Doufám, že se opět a v podobném počtu setkáme na dalším setkání U nás v Sokole, tentokrát v jihočeské Volyni.

 

   Za Tělocvičnou jednotu Sokol Židlochovice br. Jakub Kratochvíl