Valná hromada

Ve čtvrtek 9. dubna 2009 se v kulturním sále uskutečnila valná hromada T.J. Sokola Židlochovice. Hned na úvod vystoupili rodiče s dětmi s ukázkami svého cvičení, které zaujali všechny přítomné.   

Hlavní náplní výroční schůze bylo především seznámit členskou základnu s tím, co se za poslední rok v jednotě dělo. Jednotliví členové výboru přednesli svoje zprávy, které byly ve většině případů obohaceny i o multimediální prezentace.

Velké publicitě bylo věnováno nejvýznamnější investiční akci loňského roku, kterou byla rekonstrukce šaten a dalších prostor, které tvoří příslušenství k tělocvičnému sálu. Odsouhlaseno bylo i darování pozemku ve vlastnictví jednoty ležícímu pod křižovatkou ulic Tyršova a Kpt. Rubena do vlastnictví Města Židlochovice.

Letošní valné hromady se zúčastnilo celkem 80 dospělých členů jednoty. Věříme, že tato účast vydrží i v příštím roce, kdy bude valná hromada volební.