Veřejné cvičení T.J. Sokol u příležitosti 120. výročí založení jednoty v Židlochovicích

V sobotu 18. června 2016 proběhlo u příležitosti 120. výročí založení jednoty Sokol v Židlochovicích veřejné cvičení. Celé odpoledne bylo zahájeno slavnostním průvodem z náměstí, který za doprovodu sokolských pochodů prošel náměstím a částí města k fotbalovému stadionu. Zde proběl slavnostní nástup vlajek, historických praporů a cvičenců na plochu stadionu. Asi 200 cvičenců nejen z naší župy Jana Máchala, ale také z župy dr. Jindry Vaníčky, Pernštejnské, Pražské Scheinerovi, Barákovi a Ještědské přivítal starosta místní jednoty Oldřich Kahoun a také starosta města Jan Vitula, kteří promluvili o historii jednoty a také o jejím významu pro město Židlochovice.

Členové místní jednoty připravili na fotbalovém stadionu hodinový program, během kterého se na travnaté ploše před diváky představili jak ukázky hromadných sletových skladeb, tak ukázky ze cvičebních hodin sportovních oddílů a oddílů všestrannosti.

Poděkování za zdárný průběh programu patří aktivním členům místní jednoty, kteří se podíleli na přípravě celého programu a především pak Evě Kadlecové, Vendule Kratochvílové a Janě Rylichové, na jejichž bedra padla organizace celé akce. Dále je třeba poděkovat místnímu fotbalovému klubu, který zajistil zázemí a občerstvení pro cvičence a diváky, hasičskému záchrannému sboru za zdravotnickou službu a také městu Židlochovice za možnost uspořádat toto veřejné cvičení na místním fotbalovém stadionu. 

 

Jakub Kratochvíl – T.J. Sokol Židlochovice

Foto: Roman Ivičič