František Pecháček (15.2.1896 - 3.2.1944)

,,Bratři, vím že jdu na smrt, ale nebojím se jí, protože statečný muž umírá jednou, jen zbabělec stokrát. Nazdar!“

František Pecháček byl sokolský cvičitel a vychovatel, ve 30. letech také organizátor letních táborů a zimních kurzů pro mládež. Je také autorem několika odborných prací z oboru tělesné výchovy. Podle vyprávění pamětníků byl krásný tělem a vznešený duchem. Právě jeho sokolské tělo se stalo předlohou pro řadu výtvarných prací. Stál modelem akademickému sochaři Kodetovi pro sochu sokolského borce, akademický sochař Šejnost si Pecháčka vybral jako živou předlohu k přebornické medaili ČOS a výtvarník Španiel na jubilejní svatováclavský dukát.

Mezi vůbec nejvýznamnější Pecháčkovy počiny je autorství několika hromadných skladeb pro muže, mezi nimž se nejvíce vyjímá vítězná skladba na mezinárodní gymnastické soutěži v Paříži v roce 1937 a sletová skladba nazvaná Přísaha republice uvedená na X. všesokolském sletu v Praze jen dva měsíce před mnichovským diktátem. Tehdy na ploše strahovského stadionu předvedlo 30.000 mužů svá prostná cvičení zakončená velmi sugestivní přísahou republice.

Hned na počátku druhé světové války se František Pecháček zapojil do protinacistické odboje. Stal se zemským velitelem sokolské odbojové organizace Jindra. V době nasazení čs. parašutistů do protektorátu za účelem odstranění Heydricha organizoval pomoc parašutistům. V bytě Pecháčkových se konaly ilegální schůzky, včetně setkání s parašutisty Gabčíkem a Kubišem. Na základě výpovědi konfidenta byl v roce 1942 zatčen. Spolu s ním zatklo gestapo i jeho manželku a celou rodinu jeho bratra. Přiznání na něm bylo za těžkých mučení vymáháno takřka dva roky. V roce 1943 byla jeho manželka umučena v Mauthausenu. Původně se uvádělo, že Pecháček byl později buď zastřelen, anebo zplynován. Podle nových informací byl zavražděn bestiálním způsobem, a to roztrhán psy dozorců.