XV. všesokolský slet

XV. všesokolský slet se uskuteční 2.7.2012.

Výbor ČOS dne 18.04.2009 vybral pro XV. všesokolský slet logotyp znázorňující siluetu sokola.

slet_2012 (normální)