Úvodní stránka » Kultura » Židlochovické hody 2011

Židlochovické hody se opět vydařily.

Jako každým rokem se konaly počátkem září (tentokrát 9. -11. 9. 2011) v Židlochovicích tradiční hody. Během pátečního odpoledne připravili pořadatelé z T.J. Sokol Židlochovice Náměstí míru, kam byla přinesena a následně i úspěšně postavena nádherná mája. Samotnému stavění předcházelo povolení hodů starostou města Vlastimilem Helmou. Páteční teplý večer vyhrávala skupina Raffael.

V sobotu ráno se vydali stárci zvát občany Židlochovic na hodové zábavy. Dávali ochutnat své víno i výborné koláčky, které již tradičně věnovala sponzorsky Karlova pekárna. Odpoledne (již za doprovodu kobylské dechové hudby Lácaranka) pozvali na hody i místního faráře, starostu a dalšího významného sponzora hodů pana Františka Švaříčka, který každoročně sponzorsky zajišťuje úklid po hodových zábavách. V nevídaně teplé sobotní noci vyhrávala k tanci Lácaranka i místní oblíbená skupina Vebra band.

Neděle začala hodovou mší v kostele a průvodem stárků na místní hřbitov. Odpolední krojový průvod se vydal k radnici, kde stárky přijal starosta města. Městský policajt stárky vyzkoušel z plnění hodových artikulí, starosta si zatančil sólo, za zvuku židlochovické fanfáry byla vztyčena městská vlajka a odpolední zábava pod májí mohla začít. V parném odpoledni stárci zatančili Českou besedu a vystoupil i folklórní soubor Gbelan z partnerského města Gbely s programem nazvaným Vinobraní. V podvečer stárci ještě velice úspěšně vydražili máju, vyhlásili sólo hlavním stárkům (Tomáši Kacetlovi a Markétě Čapkové) a nedělní zábava za doprovodu Lácaranky mohla pomalu skončit.

Největší zásluhu za zdar této akce mají židlochovští stárci, pořadatelé T. J. Sokol Židlochovice a Město Židlochovice. Poděkování zaslouží i sponzoři, kteří přispěli stárkům na kroje.

Nezbývá, než konstatovat, že se letošní hody opět vydařily.

                                                                                  Za T. J. Sokol Židlochovice Olda Kahoun

Více fotografií zde.

 


Sokolovna

2.2.2018
Inzerát na sokolníka
3.12.2017
Akce a pronájmy v sokolovně

 Přehled akcí a volných termínů v budově sokolovny.....

13.9.2017
Rozvrh hodin

Rozvrh hodin (náhled)Uveřejňujeme nový cvičební rozvrh hodin v sokolovně. Chcete vědět, jak jsou využívány prostory sokolovny k pravidelnému sportování?

10.5.2017
Členské příspěvky
6.4.2015
Kontakty na vedoucí složek

 Chcete-li kontaktovat jednotlivé cvičitele nebe vedoucí např. z důvodu informací o možnostech přihlášení dětí na sportovní a jiné aktivity, využijte tyto kontakty.

archív

Kontakt

T.J. Sokol Židlochovice
Tyršova 161
66701 Židlochovice
IČ: 48480738
Starosta:
Ing. Oldřich Kahoun
Tel.: 776 086 817
Mail: kahoun@sokol-zidlochovice.cz
Správa budovy a pronájmy
Kateřina Golová
Tel.: 603472025
Mail.: sprava@sokol-zidlochovice.cz
Předávání prostor nájemcům
Zdeněk Schaffer
Tel.: 606720539
Mail.:zdschaff@seznam.cz