Židlochovické hody 2013

   Ve dnech 13. - 15. září se na náměstí v Židlochovicích konali tradiční hody.

   Třídenní hodování bylo zahájeno v pátek, kdy starosta města Vlastimil Helma společně s obecním policajtem předali stárkům hodové právo a tím byly hody povoleny a oficiálně zahájeny. Následně stárci pod vedením Rudy Děkan postavili máju. Lehce propršená páteční zábava se konala za doprovodu kapely Teamrock.

   Sobota patřila tradičně stárkům, kteří se za proměnlivého počasí vydali do židlochovických ulic, aby pozvali naše občany na hody.  V odpoledních hodinách, již za doprovodu dechové hudby Lácaranka, pozvali na hody i starostu města a nezapomněli se také zastavit u významného sponzora Františka Švaříčka. Večerní krojovaná zábava probíhala taktéž za doprovodu dechové hudby Lácaranka, se kterou se střídala místní roková kapela Vebra.

   Neděle začala hodovou mší v kostele a průvodem stárků na místní hřbitov. Odpolední krojový průvod, po položení květin u pomníku TGM, se ze zámku vydal k radnici, kde stárky přijal starosta města. Městský policajt stárky vyzkoušel z plnění hodových artikulí, starosta si zatančil sólo, za zvuku židlochovické fanfáry byla vztyčena městská vlajka. Odpolední zábava byla zpestřena jak Českou, tak i Moravskou besedou.

   Počasí nebylo příliš shovívavé, ale i tak se Hody 2013 vydařili.

   Pořadatelská jednota T.J. Sokol Židlochovice děkuje především stárkům, ale také všem sponzorům, kteří se jakoukoli měrou podíleli na zdárném průběhu židlochovických hodů.

                                                                                                      

                                                                                                               Za sokol Židlochovice Jakub Kratochvíl